Air Quality Networks

Kaart Publicaties Mail

De atmosfeer bevat een mengsel zwevende, microscopisch kleine deeltjes. Dergelijke luchtvervuiling wordt fijnstof genoemd en is schadelijk voor de gezondheid. Het is daarom belangrijk om te meten hoeveel fijnstof er in de lucht zit.

Ohnics OHN-2

Overheidsinstanties controleren de luchtkwaliteit op een aantal plekken in het land. Daarvoor gebruiken ze nauwkeurige, maar kostbare en ingewikkelde apparatuur.

Steeds meer burgers meten zelf. Omdat ze snel en lokaal inzicht willen. Maar betaalbare sensoren verschillen aanzienlijk in kwaliteit.

De Ohnics OHN-2 fijnstofmeter positioneert zich in het midden, door principes en technieken van erkende apparatuur te combineren met de voordelen van burgermeetnetten.